Skip to main content

Valors

L’activitat de CEDEC es centra en acompanyar l’empresari al llarg de la seva evolució per assolir l’excel•lència empresarial i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius personals.

CEDEC, empresa europea, fundada l’any 1965, ajuda als seus clients a resoldre problemes complexos, a consolidar la seva capacitat de crear valor, millorar el rendiment i acompanyar-los en el camí cap a l’Excel.lència Empresarial.

Els cinc departaments de CEDEC garanteixen, a través de la seva existència i la seva sinèrgia, la millor garantia possible d’eficàcia. Per assolir aquests objectius, CEDEC ofereix als seus clients serveis especialitzats l’eficàcia dels quals està garantida per l'ús d'una metodologia eficient, la competència i objectivitat dels seus col·laboradors. A més, la seva intervenció està marcada por una absoluta discreció, ja que estan obligats al secret professional.

Només volem clients satisfets

Per tenir èxit hem de créixer i desenvolupar-nos, tant a nivell individual com a nivell d’empresa.

Per aconseguir l’objectiu de tenir clients satisfets CEDEC es basa en una metodologia de treball provada i una filosofia de la professió que descansa sobre tres valors fonamentals:

El respecte als CLIENTS

El respecte al COL·LABORADOR

El respecte a les IDEES

Codi de conducta

Lliurem en els nostres mercats una alta competència, però des del respecte de les pràctiques legals i ètiques.

Complim amb les nostres obligacions contractuals i facturem honestament els nostres serveis. Respectem la confidencialitat i la vida privada dels nostres clients, dels seus col·laboradors i dels nostres propis col·laboradors. Excepte autorització, està prohibit utilitzar informació confidencial per a fins personals, en benefici de CEDEC o en benefici de tercers. No revelem informació confidencial o personal més que en cas de necessitat i després d’haver obtingut l’autorització per això, i/o quan sigui requerit per la llei, la normativa o obligacions professionals.

Complim els procediments legals i administratius que se’ns apliquen.

Ens neguem a acceptar o pagar qualsevol tipus de remuneració il·legal.

L’esperit de Grup

El que dóna força a un conjunt és la seva cohesió. L’esperit d’equip crea aquesta cohesió. Tenir L’esperit de grup és anteposar les idees del grup a les seves.

La nostra pertinència a un Grup és manifesta ja que: 

  • Compartim els mateixos valors: respecte als clients, respecte als col·laboradors, respecte a les idees. 
  • Ens adherim a les mateixes regles de funcionament. Aquestes regles estan detallades en les instruccions permanents que són d’estricta aplicació. 
  • Utilitzem la mateixa metodologia per a la medició i el control de l’activitat i rendiment.  
  • Tots participem a l’evolució de CEDEC compartint constantment les nostres idees. 

La confiança que els nostres clients i els nostres equips dipositen en el nom de CEDEC es basa en la nostra competència i la nostra integritat professionals, qualitats que alimenten la nostra reputació. Posem en pràctica tot el que permet consolidar aquesta reputació.

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL i implantats pels nostres Responsables de Projectes. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.