Skip to main content

ROLDAN GRAFICAS S.L.

ROLDAN GRAFICAS S.L.

En el nostre desig de millora constant a tots els nivells, tant productiu com organitzatius i de qualitat, vam decidir iniciar una col·laboració amb CEDEC.

Es va procedir a una anàlisi inicial per a la detecció d’errors o millores estructurals, que va ser realitzada amb gran diligència i professionalitat, amb un resultat òptim. El posterior desenvolupament de les mesures correctores i de millores per part del consultor de CEDEC també va complir amb escreix totes les nostres expectatives. Així mateix constatar l'alt grau de professionalitat i implicació de tots els professionals de CEDEC que ens han acompanyat durant la col·laboració.

Finalment, i no per això menys important, agrair el tracte humà i comprensió amb què han realitzat el seu treball els professionals de CEDEC.

Sens dubte, donat el nivell de satisfacció obtinguda, confiarem novament en CEDEC per ajudar-nos amb els nous reptes que el futur pugui presentar.

Veure notícies del client ›

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL i implantats pels nostres Responsables de Projectes. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.