Skip to main content

GARÍ BARCELO, S.L.

GARÍ BARCELO, S.L.

Primerament, voldríem expressar el nostre més sincer agraïment a la feina desenvolupada durant aquests dies, que ha estat possible gràcies a l’ajut i recolzament de l’empresa CEDEC, fent menció especial al consultor i a l’analista.

Dit això, remarcar que els objectius assolits han superat les expectatives prèvies, així el procés ens ha suposat un gran esforç que creiem serà recompensat amb els resultats futurs. Així, pensem que la intervenció ens ha ajudat a millorar i sobretot ens ha motivat per seguir millorant cada dia.

Finalment, voldríem destacar el tracte professional i humà del consultor, que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest procés adaptant-se sempre a les nostres necessitats i oferint-nos el suport necessari perquè aquest canvi fos possible.

Veure notícies del client ›

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la METODOLOGIA UTILITZADA PER CEDEC i implantats pels nostres Consultors. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.