Skip to main content

Reconeixement a la Qualitat Empresarial a l'empresa TECNICISER, S.L.

Reconeixement a la Qualitat Empresarial a l'empresa TECNICISER, S.L.

CEDEC va visitar a l'empresa TECNICISER, S.L. per a realitzar una nova valoració i reconeixement a l'esforç i consolidació de l'estratègia marcada, i que han abastat diverses àrees dins de l'organització de l'empresa.

L'empresa TECNICISER S.L., fundada l'any 2003, és una empresa dedicada principalment a la construcció. En la seva trajectòria professional ha realitzat diverses i diferents obres, tals com habitatges unifamiliars privats, habitatges VPO, naus industrials, adequació de locals, urbanitzacions, parcs, edificis administratius, edificis de serveis terciaris, etc. Actualment compte, a més, amb una divisió de manteniment integral d'edificis i instal·lacions.

L'empresa destaca pel compromís i la rigorositat a l'hora de complir els terminis d'execució dels projectes, així com en la qualitat del producte final, prestant un servei global i individual per a cada client, considerant la satisfacció del client com l'objectiu fonamental de totes les seves activitats.

Un altre dels pilars fonamentals de l'empresa és el seu compromís amb la Qualitat i és per això que han aconseguit tenir implantades les següents certificacions:


• Sistema de Qualitat ISO 9001: 2008.
• Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral OHSAS 18001:2007.
• Sistema de Gestió Mig Ambiental ISO 14001:2004.

Amb aquestes certificacions l'empresa compta amb uns mecanismes interns de gestió i control de tots els processos constructius d'acord amb les normatives d'aplicació, per a així oferir als seus clients un producte final de total qualitat.

Es reconeix i per tant se certifica l'estricte compliment de les normes i estàndards de Qualitat establerts per l'empresa de consultoria estratègica CEDEC - Centre Europeu d'Evolució Econòmica, S. a., líder en gestió, direcció i organització d'empreses des de 1965, i es va decidir atorgar-li el certificat de COMPLIMENT DE LA NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL en les àrees següents:

- Estratègia Empresarial.
- Organització Funcional.
- Control de Gestió.

Amb el segell de qualitat, la Consultoria d'Organització Estratègica CEDEC distingeix a l'empresa TECNICISER, S.L. i garanteix la seva solidesa en aquests àmbits.

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL i implantats pels nostres Responsables de Projectes. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.