Skip to main content

ODYL S.A. consolida la seva col•laboració amb CEDEC i obté el reconeixement a la Qualitat Empresarial

ODYL S.A. consolida la seva col•laboració amb CEDEC i obté el reconeixement a la Qualitat Empresarial

El passat mes de setembre CEDEC© va visitar a l'empresa ODYL, S.A per realitzar una Auditoria de Qualitat Empresarial en aquelles àrees en les quals s'havia actuat per part de CEDEC©, obtenint el present certificat de manera totalment satisfactòria.

L'empresa ODYL, S. A. amb seu en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) és una empresa que centra la seva activitat com a empresa de fabricació de productes químics per al tractament d'aigües industrials, incloent serveis de neteja i manteniment de condensadors, circuits de refrigeració, instal·lacions i circuits en general, i que remunta els seus orígens a 1963.

A més, actualment l'empresa compta amb unes modernes instal·lacions on es troben les oficines centrals, les unitats de producció i logística, així com el laboratori d'anàlisi, laboratori de R+D+I i les aules de formació.

L'aposta de l'empresa ha estat clarament estratègica adaptant-se al mercat i als seus clients, adequant les seves instal·lacions i processos a les noves normatives, de manera que en l'actualitat es posseeix els següents registres i autoritzacions:

• Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides: Planta de fabricació amb magatzem: B-0135-I.
• Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocidas, Servei d'Aplicació a Tercers: Tractaments de prevenció i control de Legionelosis (ROESB 5054CAT-*LgB). 
• Laboratori Autoritzat per la Generalitat de Catalunya (REG. DE LABORATORIS DE SALUT AMBIENTAL I ALIMENTÀRIA): R7-163-01.
• Laboratori reconegut com a Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
• Biocidas registrats per a prevenció i control de la Legionelosis.
• Certificat ISO9001.

 Després de la intervenció de CEDEC© i amb una nova avaluació, s'ha acreditat l'estricte compliment de les normes i estàndards de Qualitat establerts per CEDEC© amb qui col·labora des de 2016, i es va decidir atorgar-li el certificat de COMPLIMENT DE LA NORMA CEDEC© DE QUALITAT EMPRESARIAL a les àrees següents:


- Estratègia Empresarial.
- Control de Gestió. 
- Organització Funcional.


Amb el segell de qualitat, CEDEC© distingeix a l'empresa ODYL, S.A. i garanteix la seva solidesa en aquests àmbits.

LOGO ADYL

         www.odylsa.es  

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la METODOLOGIA UTILITZADA PER CEDEC i implantats pels nostres Consultors. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.