Skip to main content

MAQUINARIA CURVASER S.L. presenta el seu nou catàleg i posa en marxa la seva pàgina web

MAQUINARIA CURVASER S.L. presenta el seu nou catàleg i posa en marxa la seva pàgina web

CURVASER, SL. és una empresa que es va fundar l’any 1988, l’objectiu de la qual és la fabricació, la venda, la reparació i el servei tècnic de maquinària per a treballs en tub, vareta i perfils metàl·lics. Aquests productes van dirigits al sector de l’automoció, la construcció, l’equipament comercial, la línia blanca i el moble metàl·lic, entre d’altres.

CURVASER comercialitza la maquinària de les empreses representades, a més de fabricar màquines especials, tot mitjançant el suport d’un servei especialitzat d’assistència tècnica i de manteniment preventiu, un aspecte que és imprescindible per garantir un servei òptim als seus clients i equips.

CURVASER, amb seu central a Castellbisbal (Barcelona) i delegació a Luceni (Saragossa), disposa d’un total de 4.500 m² i d’un equip de professionals altament qualificat per prestar servei a totes les demandes, que ofereix una competitivitat elevada i una capacitat de resposta davant de qualsevol consulta que es rebi, amb solucions de qualitat que s’adeqüen a cada client.

CURVASER disposa de la certificació del sistema de qualitat ISO 9001:2000 des del 2005 amb la finalitat d’oferir les màximes garanties als seus clients, així com una millora organitzativa consegüent. A més, per tal de millorar el servei que s’ofereix al client, CURVASER ha modernitzat la seva pàgina web per fer-la més interactiva (www.curvaser.com) i ha creat un nou catàleg com a conseqüència de la incorporació de noves màquines representades, i així s’amplia la informació respecte a la producció pròpia.

Col·laboració amb el Centro Europeo de Evolución Económica, SA, CEDEC

CURVASER, SL, col·labora des de juny de 2015 amb l’empresa de consultoria estratègica per a empreses CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, SA, capdavantera en gestió, direcció i organització d’empreses des del 1965.

La confecció d’un pla estratègic complet i el disseny d’un pla comercial ambiciós són les àrees d’actuació en les quals CURVASER, SL i CEDEC van col·laborar per assolir les màximes cotes d’excel·lència empresarial, qualitat en el servei i el progrés, i desenvolupament en el mercat.

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la METODOLOGIA UTILITZADA PER CEDEC i implantats pels nostres Consultors. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.