Skip to main content

Lliurament del certificat CEDEC de Qualitat Empresarial, a SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRÍO INDUSTRIAL S.L.

Lliurament del certificat CEDEC de Qualitat Empresarial, a SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRÍO INDUSTRIAL S.L.

L'empresa SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRIO INDUSTRIAL S.L. amb seu en Sant Joan de Mozarrifar(Saragossa), va ser fundada en 2003 i és una empresa orientada a proporcionar un servei integral al client, a través dels seus diferents vessants en les quals trobem la projecció, realització i manteniment de sistemes i instal·lacions d'aire comprimit, refrigeració i climatització industrial.

La política d'empresa està clarament enfocada cap al compromís amb els seus clients,
oferint un servei de qualitat, responsable i compromès amb el medi ambient.

Bona prova d'això és el sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi ambient segons les normes internacionals UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015.

Concretament la Política Integrada de Qualitat i Medi ambient de SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRIO INDUSTRIAL S.L., es fonamenta en:


• El seriós compromís de l'organització és complir els requisits establerts pels clients, així com la legislació vigent aplicable a les activitats i serveis desenvolupats pels propis requisits que l'organització subscrigui.
• El compromís d'aconseguir el nivell de qualitat pactat amb el client, fomentar l'ús adequat i racional dels recursos necessaris en cada projecte, recuperant i reciclant en totes les activitats de l'organització per així preservar el medi ambient.
• Aprofitar la sinergia amb els proveïdors amb l'objecte comú d'atendre integralment als clients, aconseguint la resolució de totes les seves necessitats.
• Fomentar el treball en equip, participació i compromís amb la conciliació en l'organització, per a la millora de la qualitat de vida de tots els treballadors.
• Implantar i mantenir les mesures internes de gestió i control per millorar contínuament l'eficàcia del Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi ambient, i prioritat en el compliment de les normes de seguretat i salut dels treballadors.


SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRIO INDUSTRIAL S.L., porta col·laborant des de maig de 2017 amb l'empresa de gestió estratègica CEDEC©, capdavantera en gestió, adreça i organització d'empreses des de 1965, amb seu central a Brussel·les, a més de Barcelona i Madrid, la consultora estratègica per a empreses CEDEC© té oficines a París, Ginebra, Luxemburg i Milà.

Després de la intervenció de CEDEC© i després d'una nova avaluació, s'ha acreditat l'estricte compliment de les normes i estàndards de Qualitat establerts per CEDEC© i es va decidir atorgar-li el certificat de COMPLIMENT DE LA NORMA CEDEC© DE QUALITAT EMPRESARIAL INDUSTRIAL a les àrees següents:


- Organització Funcional.
- Control de Gestió.

Amb el segell de qualitat, CEDEC© distingeix a l'empresa SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRIO INDUSTRIAL S.L. i garanteix la seva solidesa en aquests àmbits.

logo seguas

http://www.seguas.com/

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL i implantats pels nostres Responsables de Projectes. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.