Skip to main content

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN presenta la seva nova pàgina web i referma la seva col•laboració amb la consultora

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN presenta la seva nova pàgina web i referma la seva col•laboració amb la consultora

GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN és un conjunt d’empreses amb presència a tot el territori nacional l’objectiu del qual és oferir seguretat i tranquil·litat als clients a través dels seus diversos serveis. Des de fa més de 10 anys, més de 10.000 clients confien en els seus serveis de consultoria, desenvolupament tecnològic, formació, salut, servei de prevenció aliè i enginyeria.

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN és una empresa del grup GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN, que ofereix serveis i consultoria en prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut laboral, així com formació en totes les matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals, dirigits tant a empreses com a administracions públiques, amb independència de la seva grandària o ubicació geogràfica.

GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN està convenientment acreditada en totes les especialitats que tracta en l’àmbit estatal, com ara seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia/psicosociologia i vigilància de la salut i, des de l’any 2007, compta amb la certificació del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001, certificat actualment per Bureau Veritas.

En el marc de la seva aposta decidida per l’aplicació de les últimes tecnologies i la formació, GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN ha dissenyat una nova pàgina web, que recull el catàleg de cursos que ofereix en serveis de prevenció, així com informació dels pròxims cursos a realitzar i informació del grup. A més, aquesta pàgina web nova compta amb un campus virtual per a la realització de cursos en línia.

L’objectiu de GSL SERVICIOS DE PREVENCIÓN és fomentar una cultura de la prevenció real entre empreses, basant-se en la formació com a mitjà i eina imprescindible per aconseguir aquest objectiu.

Col·laboració amb el Centro Europeo de Evolución Económica, S.A., CEDEC

GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN, col·labora des de juny de 2015 amb l’empresa de consultoria estratègica per a empreses CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, S.A., líder en gestió, direcció i organització d’empreses des de 1965.

L’adequació dels controls interns, la millor organització dels recursos humans i l’optimització dels processos d’administració van ser les àrees d’actuació en què GSL CONSULTORÍA E INNOVACIÓN i CEDEC van col·laborar per assolir les màximes cotes d’excel·lència empresarial, qualitat en el servei i el progrés i desenvolupament al seu mercat.

 

Veure notícies del client ›

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la METODOLOGIA UTILITZADA PER CEDEC i implantats pels nostres Consultors. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.