Skip to main content

Missió

L’activitat de CEDEC es centra en acompanyar l’empresari al llarg de la seva evolució per assolir l’excel•lència empresarial i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius personals.

Missió

Vostè és empresari. Decidir és el seu dia a dia. Exerceix una professió apassionant, però amb una enorme responsabilitat. Li encantaria disposar d’una visió externa que contribuís al creixement de la seva empresa. Un col·laborador en gestió empresarial que comprengués els reptes i dificultats amb els quals s’enfronta cada dia i que li proposés una nova perspectiva sobre la seva activitat.

Des de 1965, CEDEC acompanya les empreses de tots els sectors i mides i els ofereix noves eines d'acció immediata que els permeten anar més enllà per assolir els seus objectius. Ajudem l’empresari a sortir de la rutina i dels hàbits adquirits que deformen la visió de les coses i bloquegen la reflexió.

Els nostres experts li aportaran una nova visió, objectiva i imparcial, que li permetrà copsar una altra realitat i veure d’una manera diferent la seva empresa, els seus col·laboradors i els seus clients. Gràcies a aquesta anàlisi, descobrirà el seu potencial interior, les millores possibles i noves formes d’augmentar la seva rendibilitat.

CEDEC realitza cada setmana desenes de diagnòstics en empreses provinents de tots els sectors d’activitat. Els nostres especialistes estableixen relacions duradores amb els empresaris perquè consolidin els seus avenços i puguin assolir l’excel·lència empresarial. El nostre èxit és, abans que res, el seu. El seu èxit és el nostre millor ambaixador.

EN QUINA ETAPA DE LA PIRÀMIDE DE PROGRÉS EMPRESARIAL ES TROBA LA SEVA EMPRESA?

COMPROVI-HO AQUÍ.

Espai de reflexió i avaluació

El certificat de la NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL prestigia aquelles empreses que integren en els seus processos les estratègies, organització i sistemes d’organització definits a la GESTIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL i implantats pels nostres Responsables de Projectes. Aquest certificat demostra que l’Empresa segueix les pautes professionals, modernes, pràctiques i eficaces orientades a l’Excel·lència i als objectius de l’Empresa i l’Empresari. Molts dels nostres clients ja utilitzen aquest segell en les seves comunicacions comercials i a la seva imatge corporativa.